Nasza placówka jest przedszkolem integracyjnym 6 - oddziałowym, usytuowanym w dzielnicy Boguszowice Osiedle. Przedszkole funkcjonuje w godz. 6.00 – 17.00. Budynek jest po generalnym remoncie, otoczony jest dużym ogrodem, z bogato wyposażonym placem zabaw, posiada 6 przestronnych, słonecznych sal edukacyjnych, aulę przystosowaną do celów widowiskowych oraz sportowych, a także tablicę multimedialną i magiczny dywan. Placówka jest wyposażona w nowy sprzęt sportowy (mini-siłownia, basen z piłkami), zabawki, pomoce dydaktyczne rozwijające zdolności, umiejętności i zainteresowania dzieci. Dysponujemy bardzo dobrze wyposażonymi gabinetami do zajęć logopedycznych, terapii pedagogicznej oraz rewalidacji. Posiadamy także salę doświadczania świata, która służy do relaksacji i stymulowania zmysłów dziecka oraz salę Integracji Sensorycznej.

 

W skład naszej kadry pedagogicznej wchodzą wykwalifikowani, ambitni i twórczy nauczyciele posiadający dodatkowe kwalifikacje z zakresu pracy z dzieckiem autystycznym, oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki, tyflopedagogiki, logopedii, fizjoterapii, integracji sensorycznej, gimnastyki korekcyjnej, języka migowego, terapii pedagogicznej, rytmiki, arteterapii, muzykoterapii, terapii ręki, języka angielskiego (7 nauczycieli) oraz treningu umiejętności społecznej (TUS). Od marca 2021 r. nasze przedszkole prowadzi zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

 

Jesteśmy przedszkolem promującym bezpieczeństwo, edukację zdrowotną, ekologiczną, regionalną i czytelniczą. Posiadamy certyfikat MEN "Przedszkole w ruchu", "Przedszkole przyjazne rodzinie". W ramach oferty organizujemy bliższe i dalsze wycieczki, spotkania z ludźmi różnych zawodów, konkursy przedszkolne, międzyprzedszkolne, powiatowe, ogólnopolskie i międzynarodowe. Współpracujemy z przedszkolami z Litwy, Hiszpanii, Rumunii i USA. Nasze dzieci biorą udział w akcjach i programach ogólnopolskich oraz w różnego rodzaju przeglądach artystycznych, gdzie zajmują wysokie miejsca. Dbamy o rozwijanie więzi rodzinnych poprzez organizację uroczystości i spotkań z członkami rodzin naszych dzieci. Na wniosek rodziców organizujemy zajęcia z religii. W przedszkolu realizowane są programy własne nauczycieli, w tym innowacje pedagogiczne. Dzieci mają możliwość uczestniczenia w rożnego rodzaju kółkach zainteresowań (plastyczne, muzyczne, kulinarne, regionalne, języka migowego, matematyczne, przedsiębiorczości, przyrodnicze, logopedyczne oraz krawieckie).

 

Nieustannie staramy się o pozyskanie dodatkowych środków. W ubiegłych latach braliśmy udział w projektach unijnych : "Przedszkole równych szans", "Edukacja-Rozwój-Wsparcie" adresowany dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Ponadto z inicjatywy rodziców oraz grona pedagogicznego przy przedszkolu zostało założone stowarzyszenie "Razem lepiej", dzięki któremu pozyskujemy dodatkowe środki dla naszych dzieci. Organizujemy spotkania z różnymi specjalistami wg potrzeb rodziców. Zapewniamy zdrowy i urozmaicony jadłospis opracowany przez naszego dietetyka - dzieci mogą korzystać z 1,2 lub 3 posiłków. Opłaty za pobyt dziecka są rozliczane za czas faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu. Tworzymy przedszkole przyjazne dzieciom i rodzicom. Wychodzimy na przeciw ich potrzebom, cenne są dla nas sugestie i spostrzeżenia rodziców, których traktujemy jako naszych partnerów.

 

Mamy świadomość, że tylko wspólnie wychowamy szczęśliwe, świadome swoich możliwości i twórcze dziecko.

 

Nasze przedszkole jest czynne od 6.00 do 17.00

 

 

 

Budynek Naszego Przedszkola

Sala Integracji Sensorycznej

Sala Doświadczania Świata

Kącik Regionalny

Miasto Rybnik Rybnik.com.pl Szkoła Przyjazna Rodzinie Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach