O nas

Przedszkole jest 6 - oddziałowe (w tym oddziały integracyjne), usytuowane w dzielnicy Boguszowice Osiedle. Budynek przedszkola jest otoczony dużym ogrodem z bogato wyposażonym placem zabaw, posiada 6 przestronnych, słonecznych sal zabaw, aulę przystosowaną do celów widowiskowych oraz sportowych, 2 komputery dla dzieci z oprogramowaniem edukacyjnym KidSmart oraz tablicę multimedialną i magiczny dywan. Placówka jest wyposażona w nowy sprzęt sportowy (mini-siłownia, basen z piłkami), zabawki, pomoce dydaktyczne rozwijające zdolności, umiejętności i zainteresowania dzieci. Dysponujemy bardzo dobrze wyposażonymi gabinetami do zajęć logopedycznych, terapii pedagogicznej oraz rewalidacji. Od roku szkolnego 2018/2019 posiadamy dobrze wyposażoną salę doświadczania świata, która służy do relaksacji i stymulowania zmysłów dziecka.

W skład naszej kadry pedagogicznej wchodzą wykwalifikowani, ambitni i twórczy nauczyciele posiadający dodatkowe kwalifikacje z zakresu pracy z dzieckiem autystycznym, oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki, logopedii, integracji sensorycznej, gimnastyki korekcyjnej, języka migowego, terapii pedagogicznej, rytmiki, arteterapii, muzykoterapii,terapii ręki, biofeedback, języka angielskiego (6 nauczycieli).

Jesteśmy przedszkolem promującym bezpieczeństwo, edukację zdrowotną, ekologiczną, regionalną i czytelniczą. Posiadamy certyfikat MEN "Przedszkole w ruchu", "Przedszkole przyjazne rodzinie". W ramach oferty organizujemy bliższe i dalsze wycieczki, spotkania z ludźmi różnych zawodów, konkursy przedszkolne, międzyprzedszkolne, powiatowe, ogólnopolskie i międzynarodowe. Współpracujemy z przedszkolami z Litwy, Hiszpanii i USA. Nasze dzieci biorą udział w akcjach i programach ogólnopolskich oraz w różnego rodzaju przeglądach artystycznych, gdzie zajmują wysokie miejsca. Dbamy o rozwijanie więzi rodzinnych poprzez organizację uroczystości i spotkań z członkami rodzin naszych dzieci. Na wniosek rodziców organizujemy zajęcia z religii. W przedszkolu realizowane są programy własne nauczycieli, w tym innowacje pedagogiczne. Dzieci mają możliwość uczestniczenia w rożnego rodzaju kółkach zainteresowań (plastyczne, muzyczne, kulinarne, językowe, regionalne, języka migowego oraz ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne). Przedszkole bierze udział w wielu projektach unijnych. W roku szkolnym 2018/2019 realizujemy projekt "Edukacja-Rozwój-Wsparcie" adresowany dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zapewniamy zdrowy i urozmaicony jadłospis opracowany przez naszego dietetyka - dzieci mogą korzystać z 1,2 lub 3 posiłków. Opłaty za pobyt dziecka są rozliczane za czas faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu. W ramach oferty dodatkowej istnieje możliwość organizowania spotkań z różnymi specjalistami wg potrzeb rodziców.

Tworzymy przedszkole przyjazne dzieciom i rodzicom. Wychodzimy na przeciw ich potrzebom, cenne są dla nas sugestie i spostrzeżenia rodziców, których traktujemy jako naszych partnerów. Mamy świadomość, że tylko wspólnie wychowamy szczęśliwe, świadome swoich możliwości i twórcze dziecko.

 

Miasto Rybnik Rybnik.com.pl Szkoła Przyjazna Rodzinie Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach