W naszym przedszkolu, nad prawidłowym żywieniem dzieci czuwa dietetyk

s

W trosce o najlepsze warunki do rozwoju każdego dziecka dietetyk:

 

Opracowuje jadłospisy


uwzględniające zasady zdrowego, naturalnego odżywiania – zgodnie z najnowszą piramidą żywienia oraz w oparciu o produkty najwyższej jakości.

 

Dostosowuje jadłospisy


dla dzieci wymagających diet specjalnych (alergii pokarmowej, diety bezmlecznej, niskobiałkowej oraz innej, w oparciu o produkty zastępcze).

 

Nadzoruje i kontroluje


prawidłowość przebiegu procesów technologicznych na wszystkich etapach produkcji potraw z uwzględnieniem systemu analizy zagrożeń krytycznych punktów kontrolnych.

 

Kontroluje jakość


surowców i produktów żywnościowych oraz warunków ich przechowywania.

 

Prowadzi instruktaż


dla pracowników zatrudnionych przy produkcji żywności pod kątem organizacji stanowisk pracy i przestrzegania zasad dobrej praktyki higienicznej i produkcyjnej.

 

Prowadzi edukację


dla dzieci w zakresie zasad zdrowego odżywiania poprzez różnego rodzaju zajęcia.

a

SZEF KUCHNI POLECA

Nasze Śniadania 

Nasze Obiadki 

Nasze Podwieczorki 

Miasto Rybnik Rybnik.com.pl Szkoła Przyjazna Rodzinie Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach