Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 39 w Rybniku

Os. Południe 20

44-253 Rybnik 

Godziny otwarcia:

6.00 - 17.00

 

Tel./fax 32 739 42 22

e-mail p39rybnik@interia.pl

 

Dyrektor

mgr Anna Kubera

Z-ca Dyrektora 

mgr Joanna Pałka

Intendent

Janina Chlipała

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Anna Soczomska

Dane kontaktowe - p39rybnik@interia.pl

  

Organ prowadzący placówkę

Urząd Miasta Rybnika

ul. Chrobrego 2

44-200 Rybnik

Edukacja Rybnik | Edukacja Rybnik

 

Organ nadzorujący placówkę

Kuratorium Oświaty w Katowicach,

Delegatura Rybnik

ul. 3 Maja 27

44-200 Rybnik

Miasto Rybnik Rybnik.com.pl Szkoła Przyjazna Rodzinie Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach