Kontakt

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 39 w Rybniku

Os. Południe 20

44-253 Rybnik

 

Tel./fax 32 739 42 22

e-mail p39rybnik@interia.pl

 

Dyrektor

mgr Anna Kubera 

 

Z-ca Dyrektora

mgr Joanna Pałka

 

Intendent

Małgorzata Bryk

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Justyna Langer

 

 

Organ prowadzący placówkę

Urząd Miasta Rybnika

44-200 Rybnik, ul. Chrobrego 2

 

Organ nadzorujący placówkę

Kuratorium Oświaty w Katowicach, Delegatura Rybnik

44-200 Rybnik, ul. 3 Maja 27

Miasto Rybnik Rybnik.com.pl Szkoła Przyjazna Rodzinie Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach