2022-09-01

ASPE - Asystent ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Od 01.09.2022r nasza placówka bierze udział w pilotażowym projekscie ASPE - Asystent ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Wiecej informacji na stronie https://edukacja.rybnik.eu/asystent-ucznia-o-specjalnych-potrzebach-edukacyjnych-pilotaz/

Miasto Rybnik Rybnik.com.pl Szkoła Przyjazna Rodzinie Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach