Wyniki naboru do Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 39 w Rybniku

2020-06-10

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnymRodzice kandydatów zakwalifikowanych są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do jednostki w terminie do 19.06.2020 do godziny 12.00 

Brak potwierdzenia we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w jednostce.

Wolę można potwierdzać osobiście w przedszkolu lub poprzez pobranie niżej zamieszczonego załącznika. Wypełniony dokument można także wysłać w formie eletronicznej na adres p39rybnik@interia.plPotwierdzenie woli - DRUK
Miasto Rybnik Rybnik.com.pl Szkoła Przyjazna Rodzinie Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach