ZAWIESZENIE ZAJĘĆ

2020-03-11


UWAGA RODZICE!!!

 

Działając na podstawie Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374) dyrektor Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 39 w Rybniku ZAWIESZA wszelkie zajęcia dydaktyczno - wychowawcze od 12.03.2020 do 25.03.2020 r.

W dniach 12 i 13 marca placówka zapewnia opiekę tylko dzieciom, którym rodzice nie są w stanie zapewnić opieki. O każdej takiej sytuacji należy poinformować osobiście lub telefonicznie dyrektora (tel. 691 029 552).

Podczas dwutygodniowej przerwy dzieci nie powinny opuszczać swojego miejsca zamieszkania.

Rodzicom przysługuje zasiłek opiekuńczy (14 dni) nad dziećmi do lat 8 (wniosek do pobrania na stronie www.zus.pl/wzory-formularze/zasilki/zasilek-opiekunczy) – formularze ZAS-36, Z-15A.

Dyżur telefoniczny w godzinach pracy przedszkola (6.00-17.00) pod nr tel. 691 029 552

Miasto Rybnik Rybnik.com.pl Szkoła Przyjazna Rodzinie Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach