logopeda: mgr Ewelina Malicka

      

       

 

Oto jak dzielnie nasze przedszkolaki pracują na logopedii

  „Gry i zabawy logopedyczne”

 

 

Regulamin Konkursu Logopedycznego

Termin:

15 – 30.11.2021

 

Forma:

Stworzenie w gronie rodzinnym pomysłowej gry logopedycznej na doskonalenie wymowy głosek szeregu szumiącego (sz, cz, ż), syczącego (s, z, c), ciszącego (ś, ć, ź) lub głoski [r].

  • Technika pracy dowolna.
  • Materiał językowy mogą stanowić sylaby, wyrazy, zdania bądź teksty
    skupione wokół jednej głoski, jednego szeregu głosek bądź wszystkich trzech
    szeregów.

 

Cel konkursu:
Upowszechnianie wiedzy logopedycznej i troska o poprawność językową, rozwijanie świadomości językowej, pobudzanie wyobraźni i aktywności twórczej, a także wspólne spędzenie czasu w rodzinie, zaangażowanie i radość z rodzinnej współpracy.

Kryteria oceny:
Pod uwagę będą brane następujące elementy:

  • estetyka pracy,
  • atrakcyjność gry,
  • poprawność materiału językowego (sylab, wyrazów, zdań lub tekstów).

 

Postanowienia ogólne:
1. Organizatorem konkursu jest Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi

   nr 39 w Rybniku.

2. Konkurs adresowany jest do rodzin dzieci uczęszczających do przedszkola.
3. Konkurs ma formę pracy plastycznej – stworzenie gry logopedycznej.
4. Prace należy oddać nauczycielowi logopedzie lub wychowawcy grupy do końca

   listopada.
5. Prace ocenią logopedzi oraz nauczyciele.

6. Prace konkursowe przechodzą na własność organizatora.

7. Ogłoszenie wyników: pierwszy tydzień grudnia.
8. Laureaci otrzymają nagrody, a każdy uczestnik pamiątkowy dyplom.

Brzęczychrząszcz czyli ciekawotstki logopedyczne....

Kliknij w link:

 

https://www.brzeczychrzaszcz.pl/kategoria/roznosci/ciekawostki-logopedyczne/

 

 

 

Miasto Rybnik Rybnik.com.pl Szkoła Przyjazna Rodzinie Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach