NABÓR - DEKLARACJE KONTUNUACJI

2018-02-27

Nabór do przedszkoli 2018

23.02.2018 o godz. 9.00 rozpoczyna się składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego u wychowawców grup, podpisane deklaracje przez obojga rodziców należy złożyć najpóźniej do 02.03.2018 do godz. 15.00.

Nie złożenie deklaracji jest jednoznaczne z brakiem kontynuacji wychowania przedszkolnego w naszej placówce.

Miasto Rybnik Rybnik.com.pl Szkoła Przyjazna Rodzinie Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach