Międzynarodowy konkurs na Kartkę Wielkanocną

2019-03-26

V Międzynarodowy Konkurs Plastyczny

Najpiękniejsza Kartka Wielkanocna”

Cele konkursu:

- kultywowanie tradycji wielkanocnych

- rozbudzenie inwencji twórczej dzieci

- stworzenie okazji do zaprezentowania przez dzieci własnych pomysłów wykonania kartki wielkanocnej

 

Warunki konkursu:

 • Przedmiotem konkursu jest wykonanie kartki świątecznej

 • Technika wykonania dowolna

 • Każda zgłoszona do konkursu praca powinna zawierać metryczkę wypisaną komputerowo z imieniem i nazwiskiem autora, wiek, dokładny adres, telefon, e-mail placówki, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego.

Metryczka powinna być doczepiona do kartki spinaczem.
Kartka nie powinna zawierać życzeń.

Kartki wysyłamy na adres: Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 39

44-253 Rybnik , ul. Oś. Południe 20

Z dopiskiem: „ Kartka Wielkanocna”

 • Placówka może wysłać max.6 kartek

 • Konkurs rozstrzygnięty będzie w dwóch kategoriach wiekowych:

-3,4 latki

-5,6 latki

 • Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatorów.

 • Prace, które otrzymają najwięcej głosów zostaną nagrodzone ( I, II, III miejsce w

kategorii wiekowej 3,4 latki oraz I, II, III miejsce w kategorii wiekowej 5,6 latki)

 • Komisja przy ocenie prac będzie brała pod uwagę:

- pomysłowość i oryginalność

- samodzielność wykonania pracy
O przyznaniu nagród decyduje komisja powołana przez organizatorów.

 • Prace należy nadsyłać do 8 kwietnia 2019 roku.

 • Kartki Wielkanocne złożone na konkurs przechodzą na własność organizatora.

 • Dyplomy oraz nagrody zostaną wysłane po świętach.

 • Podziękowania wyślemy drogą mailową.

 • Zapraszamy do udziału!!!!!

Organizatorzy:

Lucyna Zniszczoł

Beata Biernacka

Zuzanna Lewandowska

Miasto Rybnik Rybnik.com.pl Szkoła Przyjazna Rodzinie Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach